MEMAKSIMALKAN PERAN HUMAN CAPITAL DALAM PELAKSANAAN ACFTA 2010 UNTUK MENINGKATKAN PERINGKAT HDI (HUMAN DEVELOPMENT INDEX) 2010

MEMAKSIMALKAN PERAN  HUMAN CAPITAL DALAM PELAKSANAAN ACFTA 2010 UNTUK MENINGKATKAN PERINGKAT HDI (HUMAN DEVELOPMENT INDEX) 2010

Download: MS Word: PKM-GT-10-UM-Nurhayadi-Memaksimalkan Peran Human—

PDF: PKM-GT-10-UM-Nurhayadi-Memaksimalkan Peran Human—x