PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PADA ASPEK KEMAHIRAN MEMBACA (QIRA’AH) DENGAN PENDEKATAN KOOPERATIF JIGSAW DI MADRASAH ALIYAH (MA)

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PADA ASPEK KEMAHIRAN MEMBACA (QIRA’AH) DENGAN PENDEKATAN KOOPERATIF JIGSAW DI MADRASAH ALIYAH (MA)

Download:

MS Word: PKM-AI-10-UM-Zaeny-Pengembangan Model Pembelajaran—

PDF: PKM-AI-10-UM-Zaeny-Pengembangan Model Pembelajaran—