Pengurus GERAKAN PRAMUKA 2010

B.  GERAKAN PRAMUKA GUDEP 04271- 04272

Pembina Gudep 04271 : Purwanto, S.Pd, M.Si 19780701 200812 1 003 Dosen FMIPA
Pembina Gudep 04272 : Dra. Sutiek S. W. 19520315 197903 2 001 Dosen FIP
PA 04271 : Fajar Cahyono 106251405147 FS/SED
PA 04272 : Endah Nurhayati 107151410145 FIP/KSDP
Ketua : Zakia Palufi 407312406012 FMIPA/MAT
Wakil Ketua : Dwi Sucahyono 207151405744 FIP/KSDP
Sekretaris : Tyas Deviana 207151402429 FIP/KSDP
Bendahara : Herlina Niraningtiyas 207151405733

FIP/KSDP
Bidang-Bidang :
1. Bina Anggota :
Koordinator : Deni Susantoyo 107131409965 FIP/AP
Anggota : Ratna Sari Dewi 107151410141 FIP/KSDP
2. Bina Satuan :
Koordinator : Lusi Yuniarti 207151405728 FIP/KSDP
Anggota : Zaza Rosi W. 308422418334 FE/AKT
3. Kesejahteraan :
Koordinator : M. Ali Ridlo S. 207151453837 FIP/KSDP
Anggota :
  1. M. Syamsudin
108141410060 FIP/PLS
  1. Uma Fadhila T.
207151402428 FIP/KSDP
  1. Nia Zusfiasari
108351417254 FIS/GEO
4. Humas :
Koordinator : Achmad Baihaqi 207131407799 FIP/AP
Anggota : Eko Budi Santoso 207151405742 FIP/KSDP
5. Penalaran :
Koordinator : Nikmatul Hidayah 107341403417 FMIPA/BIO
Anggota : Bayu Tatag P. 107151410164 FIP/KSDP
6. Drumband :
Koordinator : Maria Dona Febriana 207151453604 FIP/KSDP
Anggota :
  1. Irmawati
108351417250 FIS/GEO
  1. Sri Wahyuni
408413418460

Selengkapnya dapat didownload disini SK UKM

FE/MNJ