Pengurus Bola Basket 2010

A.  BOLA BASKET

Pembina Teknis : Febrita P. Heynoek, S.Pd, M.Pd 19800217 200812 2001 Dosen FIK
Ketua : Andityo Sunarko 207711407813 FIK/PJK
Wakil Ketua : Zaenal Abidin 207711411718 FIK/PJK
Sekretaris : Resna Octavia Nurlaili 309721423949 FIK/IK
Bendahara : Roseila Majid 207151454009

FIP/KSDP
Bidang-Bidang :
1.  Teknik dan Kepelatihan:
Koordinator : Henry Kuncoro 409721425149 FS/JRM
Anggota : a. Anita Dili 207711408961 FIK/PJK
b. Silvia Saptaningtyas 207711407809 FIK/PJK
2.  Wasit dan Pertandingan:
Koordinator : I’ied Rahmat Rifadin 208241412601 FS/JRM
Anggota : a. Islakhuddin Yahya 107711410193 FIK/PJK
b. Eka Puji 207711407808 FIK/PJK
3.  Penelitian dan Pengembangan:
Koordinator : Corie Martha 108711415514 FIK/PJK
Anggota : a. Eka Ratna A.Y.S. 208711415939 FIK/PJK
b. Vina Leyga S. 107771407027 FIK/PJK
4.  Hubungan Masyarakat:
Koordinator : Bagus Wicaksono 207711407824 FIK/PJK
Anggota : a. Yun Tri Amalia 109711423806 FIK/PJK
b. Eka Novia 209711424012 FIK/PJK
5.  Rumah Tangga:
Koordinator : Nurrudin Sahrul 109711423877 FIK/PJK
Anggota : a. Avo Satriyatma 208533413233 FT/TI
b. RB. Ahmad Faruk 206161401303 FIK/PJK
6.  Kesejahteraan Anggota:
Koordinator : Titis Yunika P. 408322410262 FMIPA/FIS
Anggota : a. Diah Puspitasari 109711423810 FIK/PJK
b. Widya Novi 109154422321 FIP/KSDP

Selengkapnya dapat didownload disini SK UKM