Pengurus UKM BOLA VOLI 2010

B.  BOLA VOLI

Pembina Teknis : Drs. HA. Sugeng Rahayu 19490304 197412 1 001 Dosen FT
Ketua : Daret Indah Mega S 107331407297 FMIPA/KIM
Wakil Ketua : Anggita Bayu P 208161418973 FIK/PJK
Sekretaris : Winda Dyah P 207151454040 FIP/KSDP
Bendahara : Alfi Sahrina 108351417246

FIS/GEO
Bidang-Bidang :
1.  Kesejahteraan
Koordinator : Dian Anisawati 207131407806 FIP/AP
Anggota : a. Eni Widiyati 207151453870 FIP/KSDP
b. Akbar Prasetyo 208161415995 FIK/PJK
2.  Kepelatihan
Koordinator : Wawan Maryuki 307162407210 FIK/IK
Anggota : a. Eti Nur Wakhidah 108161410226 FIK/PJK
b. Gus Lukman 208161416005 FIK/PJK
3.   Humas
Koordinator : Fajar Cahyono 307222410822 FS/ING
Anggota : a. Novita Verdiantika 207151453894 FIP/KSDP
b. M. Yudha H. W 108252416428 FS/SED
4.  Perwasitan
Koordinator : Fathol Bari 207161407814 FIK/PJK
Anggota : a. Andi Febriyanto 207161406481 FIK/PJK
b. Sulusiyah 207161407818 FIK/PJK
5.  Perlengkapan
Koordinator : Joko Valentino 208511414608 FT/TM
Anggota : a. Hudan U. N 208161415968 FIK/PJK
b. Frendy A. F 208161415949 FIK/PJK
6.  Rumah Tangga
Koordinator : Faris Aulia Dwi Reza 108161415486 FIK/PJK
Anggota : a. Arif Safy Fajri 308162410409 FIK/IK
b. Tiar Wahyu P 208161419536 FIK/PJK

Selengkapnya dapat didownload disini SK UKM