Pengurus UKM PSHT Tahun 2010

F.  PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (PSHT)

Pembina Teknis : Drs. Heru Widijoto, M.S 19501015 198502 1 001 Dosen FIK
Ketua : Ratna Fajar F 208533414718 FT/TE
Wakil Ketua : Eko Deni 208711419541 FIK/PJK
Sekertaris : Yunita Ratnasari 209711424028 FIK/PJK
Bendahara : Wahyuni M 109711423867

FIK/PJK
Bidang-Bidang
1. Kepelatihan
Koordinator : Aziz Dwi Nur A 207533408592 FT/TE
Anggota :
  1. Trisian Adi D
208711418980 FIK/PJK
  1. Riswanto
208251411873 FS/SED
2. Humas
Koordinator : Aditya Toni S 207151453890 FIP/KSDP
Anggota :
  1. Nurul A
108711415554 FIK/PJK
  1. Sumardi
109711423801 FIK/PJK
3. Rumah Tangga
Koordinator : Sakti Pangaraya 209711424025 FIK/PJK
Anggota :
  1. Moh. Riduwan
209711429583 FIK/PJK
  1. Hadi Utomo
209711429583 FIK/PJK
4. Prestasi
Koordinator : Aniek Nurhayati 207711407826 FIK/PJK
Anggota :
  1. Hertika
109711423885 FIK/PJK
  1. Eko Komarudin
109711423799 FIK/PJK

Selengkapnya dapat didownload disini SK UKM