SK MPM 2010

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA (MPM)

ORGANISASI PEMERINTAHAN MAHASISWA (OPM)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG PERIODE 2010

Ketua Umum : Galih Aries Swatanto         206821405982          FIS/GEO

Sekretaris : Bambang Dibyo. W           106111480680          FIP/BKP

Bendahara : Erwin Adi Surya                307414353158          FE/MNJ

  1. Komisi A (Aspirasi dan Advokasi)

Ketua Komisi: N. A. Zavy Suthani           407312406004          FMIPA/MAT

Anggota:

Achmad Riyadlhoh                                 106321403315          FMIPA/FIS

Nurul Riyad F                                        106711400201          FIK/PJK

A. Budi Cahyanto                                   109251416419          FS/SED

  1. Komisi B (Isu dan Propaganda):

Ketua Komisi: M. Syaiful anwar              106513405591          FT/TM

Anggota:

Moh. Fahmi                                          206822405982          FIS/SEJ

Ikhwanussofa                                       106831403038          FIS/SEJ

Dedi Farid Irawan                                  106711400347          FIK/PJK

  1. Komisi C (Pemerintahan):

Ketua Komisi: Edo Fendra Prasetyo        407422409325          FE/AKT

Anggota:

Viki Hamzah                                         106811402036          FIS/HKn

Husin Voth                                           607151408688          FIP/KSDP

  1. Komisi D (Konstitusi):

Ketua Komisi: Sunu Tri H                      106121401533          FIP/AP

Anggota:

Rakai Hino                                            108381410774          FIS/SEJ

Nurus Shoubah                                     106161471901          FIK/IK

  1. Komisi E (Kesejahteraan):

Ketua Komisi: Saif Al-Hadi                     106211402828          FS/IND

Anggota:

Didik Nurdiansah                                    107521407625          FT/TS

Hendri Darmawan                                  906832403228          FIS/SEJ

Fadil                                                    106711400201          FIK/IK

Rektor,

Ttd

Prof. Dr. H. Suparno

NIP 19520402 197803 1 001

Selengkapnya dapat didownload disini SK MPM 10